2017-07-10

Nu är Citybanans nya stationer invigda

Söndagen den 9 juli ägde den historiska invigningen av Citybanans nya spår och två nya pendeltågsstationer rum med pompa och ståt och under festliga förhållanden.

LADDA NÄSTA